Tin tức

Vạn vật không ngừng biến thiên, tuần hoàn mãi mãi, đến rồi đi, đi rồi lại đến cứ thế dịch chuyển mà Biến Hoá Vô Cùng Vô Tận, vạn hữu luôn như dòng thác đổ luôn biến dịch trong mỗi sát na. Thế giới là sầm la vạn tượng trong một sát na này đã khác với thế giới ở một sát na khác. Nhân loại thay đổi từng ngày như dòng nước cuốn , chẳng còn biết đâu là hình, đâu là tướng ...

Khi con người cất tiếng khóc chào đời thì bắt đầu thở và khi về cõi vĩnh hằng thì hơi thở cũng không còn nữa. Vậy thở là gì mà nó lại có tầm quan trọng đến thế? Và tác dụng của nó ra sao ?

Trong môn võ Vịnh Xuân Quyền, Niêm thủ (Chisao) và Ly thủ là những phương pháp quan trọng không thể thiếu được với hệ thống công thủ của bộ môn. Niêm thủ như cái khóa không chìa và ly thủ như cái chìa để mở khóa.

Thế kỷ 21, thế kỷ của cuộc sống hiện đại, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và các ngành khoa học khác đã và đang mang lại cho con người những lợi ích về kinh tế, kiến thức tư duy văn minh...
Trong hệ thống Vịnh Xuân quyền Việt nam hay Vịnh Xuân quyền Hồng Công , Trung Quốc, niêm thủ là một phương pháp tập luyện độc đáo, là sợi chỉ hồng xuyên xuốt quá trình luyện tập trong công thủ của công phu Vịnh Xuân . Niêm thủ là con đường dẫn tới linh giác