Tin tức

Trong hệ thống quyền pháp vịnh xuân, lỏng mềm là một yếu tố vô cùng quan trọng trong suốt quá trình tập luyện bộ môn công phu này .
Từ lúc Tông Sư Nguyễn Tế Công truyền bá môn Vịnh Xuân Quyền vào Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ, nhiều năm tháng, có thăng, có trầm, nhiều bậc thầy đã thành danh và phát huy những kiến thức và sở học của mình dạy dỗ cho các thế hệ sau.

Đời xưa, trong truyền dạy đạo học, dân tộc ta đã lấy chữ Nhân làm đức đứng đầu trong ngũ thường: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhân là nhân phẩm, đạo đức, tình thương giữa con người với con người.

Kể từ ngày 02/09/2012 lịch học mới tại võ đường được thay đổi như sau. Thời gian học từ 17h30 đến 19h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5, Chủ nhật, hoặc thứ 2, thứ 4, thứ 6. Ngày 01 và ngày 15 âm lịch hàng tháng là ngày các phật tử và khách thập phương lễ chùa đông, võ đường nghỉ tập.