Giáo trình tập luyện và hệ thống quyền thuật của võ đường TLVXQHP

Giáo trình tập luyện và hệ thống quyền thuật của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng được phân chia thành 3 phần như sau:

 

Phần 1: Cơ bản công

·                Luyện tập mã bộ Nhị Tự Kiềm Dương

·                Luyện tập Niêm Thủ

·                Luyện tập Bài Tiêu Đả

·                Luyện cốt bằng phương pháp đánh Thiết Xuyến

·                Luyện một số đòn đánh trong hệ thống cận chiến

·                Học Thủ Đầu Quyền (Tiểu Niệm Đầu)

 

 Phần 2: Ngũ hình quyền

·                Long Quyền ( Luyện Thần)

·                Hổ Quyền ( Luyện Cốt)

·                Báo Quyền ( Luyện Lực)

·                Hạc Quyền ( Luyện Khí)

·                Xà Quyền ( Luyện Tinh)

·                Bài Trung Côn; Côn Nhị Khúc

 

Phần 3: Chương trình cao cấp

·                Luyện tập bài 108 tại chỗ

·                Luyện tập 108 tiến lùi

·                Luyện đánh Mộc nhân thung

·                Tầm Kiều, Tiêu Chỉ

·                Luyện bài Khí công Quyền

·                Luyện bài Kình Lực

·                Học Lục điểm Bán Côn

·                Học Bát Trảm Đao

·                Học Kiếm thuật

 

 

Võ sư Phạm Tuấn Dũng

Chủ Nhiệm Võ Đường