Sức khoẻ là một vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống hiện đại, được mọi người trong xã hội quan tâm triệt để. Có câu (có sức khoẻ là có tất cả), song song với việc làm kinh tế cho gia đình và xã hội thì mỗi người đều chăm lo cho cơ thể của mình được mạnh mẽ, vững chắc và bền bỉ