Từ lúc Tông Sư Nguyễn Tế Công truyền bá môn Vịnh Xuân Quyền vào Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ, nhiều năm tháng, có thăng, có trầm, nhiều bậc thầy đã thành danh và phát huy những kiến thức và sở học của mình dạy dỗ cho các thế hệ sau.
Thở là một phương pháp vô cùng quan trọng trong hệ thống võ học nói chung và bộ môn Vịnh Xuân Quyền nói riêng. Thở có nhiều phương pháp nhưng lấy thiền làm cơ bản.
Trên thực tế người mới tập Vịnh Xuân, hoặc những người không đủ ý chí để tập thường xuyên, thì võ Vịnh Xuân cũng không có gì đặc sắc bởi quyền pháp quá đơn giản và không hấp dẫn.
Thế kỷ 21, thế kỷ của cuộc sống hiện đại, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và các ngành khoa học khác đã và đang mang lại cho con người những lợi ích về kinh tế, kiến thức tư duy văn minh...
Trong hệ thống quyền pháp vịnh xuân, lỏng mềm là một yếu tố vô cùng quan trọng trong suốt quá trình tập luyện bộ môn công phu này .
Trong hệ thống Vịnh Xuân quyền Việt nam hay Vịnh Xuân quyền Hồng Công , Trung Quốc, niêm thủ là một phương pháp tập luyện độc đáo, là sợi chỉ hồng xuyên xuốt quá trình luyện tập trong công thủ của công phu Vịnh Xuân . Niêm thủ là con đường dẫn tới linh giác
Từ lúc khai sơ, Vịnh Xuân vốn có nguồn góc từ Thiếu Lâm Nam phái do Ngũ Mai Lão Ni là một trong năm đại cao thủ còn sống sót sau một cuộc hoả thiêu thiếu lâm còn vào đời Càn Long nhà Thanh.
Vịnh Xuân Quyền cũng như nhiều môn võ khác đều đã mang lại giá trị to lớn cho những người tập về cả thể chất và tinh thần, còn với Vịnh Xuân Quyền, bởi ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử.

Khi con người cất tiếng khóc chào đời thì bắt đầu thở và khi về cõi vĩnh hằng thì hơi thở cũng không còn nữa. Vậy thở là gì mà nó lại có tầm quan trọng đến thế? Và tác dụng của nó ra sao ?

Trong môn võ Vịnh Xuân Quyền, Niêm thủ (Chisao) và Ly thủ là những phương pháp quan trọng không thể thiếu được với hệ thống công thủ của bộ môn. Niêm thủ như cái khóa không chìa và ly thủ như cái chìa để mở khóa.

Với kiến thức về võ học còn có hạn, tôi không dám lạm bàn trên diện rộng, chỉ dám viết đôi điều hiểu biết nông cạn về một phần nhỏ của bộ môn Vịnh Xuân Quyền với mong muốn đóng góp chút công sức ít ỏi của bản thân vào sự phát triển của nền võ học nước nhà.

Giáo trình tập luyện và hệ thống quyền thuật của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng được phân chia thành 3 phần